Aktualnie znajdujesz się na:

Ważne

W 2010 r. nastąpiło przekształcenie spólki w S.A dzięki współfinansowaniu w ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Najważniejsze daty w historii Grupy AUTO-SIM:

2017/ 2018 otwarcie salonu sprzedaży oraz niezależnego serwisu samochodów marek Premium przy ul. Jagiellońskiej 65A

2016 przejęcie Ferrari Warszawa Service

2012 powołanie spółki SIM4Rent

2010 przekształcenie spółki w Spółkę Akcyjną

2007  otwarcie salonu sprzedaży w Galerii Panorama

2001  powstanie spółki Auto-Sim

 

 

 

DANE FIRMY:
 

Auto-Sim S.A. Warszawa

Al. W. Witosa 31, lok.8, 00-710 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000352669.

Wysokość kapitału zakładowego 200 000,00 zł, kapitał zakładowy opłacony w wysokości 200 000,00 zł.

NIP: 664-19-20-134
Regon: 292392344

Alior Bank S.A.: 58 2490 0005 0000 4530 8810 8309

 

do góry